Prodej

Prodej

Prodej

Pronájem

Pronájem

Pronájem

Prodej

Prodej

Prodej

Pronájem

Pronájem

Pronájem

Prodej

Prodej

Prodej

Prodej

Prodej

Prodej

Hypotéka

Hypotéka

Hypotéka

Odhad

Odhad

Odhad

Rady/Tipy

Rady/Tipy

Rady/Tipy

Daňové přiznání

Daňové přiznání

Daňové přiznání

Slider

Nemáte-li dostatek financí na koupi vybrané nemovitosti, jsme připraveni Vám s tímto problémem pomoci.

Jelikož víme, že proces vyřízení hypotečního úvěru vyžaduje čas, dobré znalosti finančního trhu a také potřebné kontakty dovolujeme si nabídbout naše služby. Naší nespornou výhodou je fakt, že jsme se více než 10 let pohybovali na trhu bankovním nežli jsme se začali věnovat realitám. 

Můžete se na nás spolehnout - zařídíme Vám výhodné financování u renomovaných bankovních domů.

Níže naleznete případy nejžádanějších a nejpoužívanějších hypoték poslední doby:

 

Klasická hypotéka

Nabízí rychlé projednání úvěru, minimální množství požadovaných podkladů (od 3 dokumentů!), což urychlí Vaši přípravu hypotéky. Dále je možné využít tzv. čerpání na návrh na vklad zástavní smlouvy, což urychlí vlastní čerpání hypotéky až o několik měsíců.

 

Pro jaký typ investice se hodí?

Hypotéku Klasik je možné využít na pořízení nemovitosti k bydlení i jako investici do nemovitosti určené k pronájmu. Hypotéku Klasik žádejte také v případě potřeby financování družstevního bytu či nemovitosti určené k individuální rekreaci.

 

Hypotéku Klasik je možné využít při:

 

Typy nemovitostí, které je možné financovat:

 • bytová jednotka (v osobním vlastnictví či družstevní byt)
 • ateliér
 • rodinný dům
 • rekreační objekt určený k individuální rekreaci
 • bytový dům, který využíváte pouze k vlastnímu bydlení
 • pozemky určené k výstavbě do 5 000 m2
 • pozemky ostatní, pokud sousedí s dosavadními pozemky žadatele o úvěr
 • vedlejší stavby (např. garáže, kůlny), pokud tvoří funkční celek s výše uvedenými nemovitostmi


Parametry hypotéky

 • hypotéku poskytujeme až do 100 % zástavní hodnoty nemovitosti
 • až 20 % z výše úvěru můžete použít na cokoli – bance neprokazujete účelové vynaložení finančních prostředků (pouze u úvěrů nad částku 1 880 000 Kč)
 • splatnost úvěru: 5 až 30 let

 

Výhody hypotéky Klasik

 

 

Variabilní hypotéka

Chcete mít na svém účtu v bance pohotovou rezervu peněz na nepředvídané výdaje, snížit svou úrokovou zátěž z hypotéky, konsolidovat své stávající závazky u jiných bank či chcete mít možnost ovlivnit splácení hypotečního úvěru dle své okamžité finanční situace? Variabilní hypotéka Vám umožní libovolně čerpat, snižovat vyčerpanou částku vklady na účet, čerpat opakovaně, odložit splátku apod.

Hypotéku je možné použít při:

 • koupi nemovitosti
 • vypořádání majetkových poměrů
 • výstavbě a rekonstrukci nemovitosti
 • refinancování úvěru či půjčky
 • úhradě za převod členských práv či podílu
 • je možná i kombinace uvedených účelů
 • bytová jednotka
 • ateliér
 • rodinný dům
 • bytový / obytný dům
 • rekreační objekt pro individuální rekreaci
 • pozemky stavební do 5000 m2
 • pozemky ostatní, pokud souvisí s dosavadními pozemky klienta
 • vedlejší stavby (např. garáže) tvoří-li s nemovitostí funkční celek

 

Parametry variabilní hypotéky

 • hypotéku poskytujeme až do 50 % zástavní hodnoty nemovitosti
 • výše úvěru 300 000 až 5 000 000 Kč, u účelové verze až do 8 000 000 Kč
 • splatnost úvěru: 10 až 20 let

 

Výhody variabilní hypotéky

 • úvěr čerpáte a splácíte dle svých potřeb
 • sami ovlivňujete, kolik bance zaplatíte
 • v období čerpání úvěru mimořádné splátky kdykoliv zdarma

 

Hypotéka offset

Offset je hypotéka pro lidi, kteří potřebují hypoteční úvěr, ale současně chtějí mít uloženou hotovost pro případ nepředvídaných výdajů. Pomocí zápočtu úspor pomáhá snížit úrokové náklady hypotéky a výši měsíční splátky.

Princip:

Po dočerpání úvěru Vám zřídí banka k offsetové hypotéce offsetový spořicí účet s nulovým úročením, na který si převedete své úspory. Měsíční úroky z hypotéky Vám banka pravidelně účtuje pouze z rozdílu mezi nesplacenou jistinou úvěru a zůstatkem spořicího účtu. Prostředky na spořicím účtě jsou tak fakticky zhodnoceny stejnou sazbou jako hypoteční úvěr. Díky tomu můžete výrazně ušetřit na úrocích za hypotéku. Prostředky ze spořicího účtu můžete kdykoli vybrat.

 

Příklad:

Klient má hypotéku na 2 mil. Kč se splatností 20 let a úrokem 6 % p.a. Zvolil hypotéku Klasik Offset. Na spořicí účet uložil svou finanční rezervu ve výši 400 000 Kč. Anuitní splátka úvěru činí 14 328,62 Kč. V prvním měsíci splácení se úrok nespočítá z dlužných 2 mil Kč, ale jen z 1,6 mil Kč. Anuitní splátka tak bude každý měsíc nižší o 2 000 Kč - za prvních deset let klient ušetří na úrocích 240 000,- Kč.

 

Hypotéku je možné použít při:

 • koupi nemovitosti v ČR i v zahraničí
 • úhradě členských práv či členského podílu v bytovém družstvu 
  (nutno zajistit jinou nemovitostí)
 • výstavbě nemovitosti k bydlení či rekreaci
 • rekonstrukci nemovitosti
 • vypořádání majetkových poměrů ve vztahu k nemovitosti
 • refinancování úvěrů a půjček použitých na koupi, výstavbu či rekonstrukci nemovitosti
 • uvedené účely lze libovolně kombinovat

Typy nemovitostí, které lze financovat:

 • bytová jednotka
 • rodinný dům
 • ateliér
 • bytový dům
 • rekreační objekt
 • vedlejší stavby (např. garáže, kůlny), pokud tvoří funkční celek s výše uvedenými nemovitostmi

 

Parametry hypotéky

 • tuto hypotéku poskytujeme až do 90 % zástavní hodnoty nemovitosti
 • až 20 % úvěru můžete použít na cokoli - bance neprokazujete účelové využití finančních prostředků (jen u úvěrů sjednaných na částku vyšší než 1 880 000,- Kč)
 • splatnost úvěru: 5 až 30 let
 • offsetový zápočet se provádí až do výše 100 % nesplacené jistiny hypotečního úvěru - to znamená, že pokud máte na spořícím účtu uložen vklad ve výši nesplacené jistiny úvěru, neplatíte bance žádné úroky
 • klienti s hypotékou s offsetem mají ve smlouvě závazek vést přes RB platební styk
 • pro hypotéku s offsetem lze použít pouze úrokové sezby fixované na 1, 2 nebo 3 roky

 

Výhody této hypotéky

 • můžete aktivně ovlivnit náklady svého úvěru
 • prostředky na spořicím účtě máte kdykoli k dispozici jako pohotovou finanční rezervu
 • čím více na spořicí účet uložíte, tím méně zaplatíte za hypotéku
 • snižují se nároky na Vaše měsíční výdaje - část anuitní splátky je hrazena zápočtem
 • nemusíte hlídat termíny pro levnou mimořádnou splátku - Offset má stejný efekt a peníze zůstávají Vám
 • hypotéku s Offsetem si můžete ke každé hypotéce Klasik zřídit při projednávání nové úrokové sazby. Pokud ji už máte a nevyhovuje Vám, můžete ve stejném termínu naopak hypotéku s Offsetem změnit na klasicky splácenou.

 

Flexibilní hypotéka

 Flexibilní hypotéka je určena:

 • všem, kteří ocení možnost rozhodovat o výši splátek svého hypotečního úvěru
 • občanům České republiky
 • cizincům s trvalým pobytem v ČR a cizozemcům
 • občanům členských zemí EU s průkazem k povolení k pobytu – přechodnému či trvalému (u manželů musí být alespoň jeden z nich občanem ČR nebo mít povolení k pobytu či povolení k trvalému pobytu)
 • žadatelem mohou být až čtyři osoby, které představují maximálně dvě domácnosti
 • manželé vystupují vždy jako spolužadatelé o úvěr (pokud nemají zúžené společné jmění manželů)

 

Charakteristika Flexibilní hypotéky:

 • v průběhu splácení možnost snížení splátky až o 50 % nebo opakované využití mimořádné splátky až 20 % z úvěru
 • možnost odložení počátku splácení až o 12 měsíců
 • možnost přerušení splácení až na dobu 3 měsíců (při odkladu splátek se neplatí jistina ani úroky)
 • snížení výše splátky, mimořádnou splátku nebo přerušení splácení je možné provádět opakovaně, vždy nejdříve po řádném uhrazení dvanácti po sobě jdoucích měsíčních splátek (anuitních i úrokových)

 

S Flexibilní hypotékou můžete financovat:

 • koupi nemovitosti do vlastnictví (i spoluvlastnického podílu)
 • výstavbu nemovitosti
 • rekonstrukci, modernizaci a opravy nemovitostí
 • koupi družstevního bytu
 • vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti
 • předplacení nájemného za účelem uzavření nájemní smlouvy
 • konsolidaci (vyrovnání) dříve poskytnutých úvěrů či půjček použitých na investice do nemovitostí
 • refundace (zpětné proplacení) klientem již zaplacené investice do nemovitosti ne starší 1 roku
 • vždy se musí jednat o financování vlastních bytových potřeb
 • účely lze vzájemně kombinovat, např. koupě a dostavba, koupě a rekonstrukce apod.
 • vedlejší náklady související s investicí do nemovitosti, celková těchto nákladů však nesmí překročit 50 % objemu hypotečního úvěru
  • kuchyňskou linku
  • vestavěné skříně
  • projektovou dokumentaci
  • geometrické zaměření stavby
  • stavební dozor
  • provizi realitní kanceláře

 

Minimální výše úvěru činí 200 000 Kč a maximální výše je omezena pouze:

 • 85 % nebo 100 % z ceny zastavených nemovitostí (odklad splátek na počátku je možný pouze u úvěru do 85 % ceny zastavených nemovitostí)
 • celkovou výší investice (rozpočtové náklady, kupní cena apod.)
 • schopností klienta splácet